Machine Learning Summer School

O čom bude letná škola?

Naučíš sa základy jazykov Python a R.
Budeš vedieť automaticky zatrieďovať objekty, rozpoznávať tváre, vylepšovať nabíjanie elektrických vozidiel, aplikovať hlboké učenie v rozpoznávaní obrazu a zvuku.
 
Školiť ťa budú skúsení odborníci z FRIFEIT a LUIZA Žilinskej univerzity.

Kedy a kde?

Letná škola bude prebiehať formou interaktívnych cvičení, ktoré budú prerušované krátkymi coffee breakmi.
Nebudeme ťa zavaľovať kvantami teórie, ale sa budeme snažiť všetko ti ukázať na jednoduchých príkladoch.
 
Všetko sa to uskutoční v budove Fakulty riadenia a informatiky, od pondelka 9. 9. do 13. 9. 2019.
 
Trvanie bude približne od 8:30 do 17:00, spolu s obednou pauzou. Catering bude zabezpečený.
 
Presné termíny a rozvrh budú uverejnené v septembri.

Čo by mal účastník MLSS vedieť?

Účastník MLSS by mal poznať základy programovania.

V rámci prípravy na MLSS budú účastníkom zadarmo k dispozícii online kurzy, kde si budú môcť precvičiť základy jazyka Python a R, s ktorými sa bude v rámci letnej školy pracovať. K dispozícii budú aj ďalšie zaujímavé kurzy, ktoré môžu pomôcť účastníkom hlbšie pochopiť témy, ktorým sa budeme v rámci letnej školy venovať.

Pre hlbšie porozumenie niektorým témam bude takisto výhodou, ak budú účastníci poznať základy z algebry, matematickej analýzy a optimalizácie – ale nie je to striktne nutné.

Čo je strojové učenie?

Ak si nepočul o machine learningu, o umelej inteligenci (Artificial Intelligence) si už určite počul.
Netreba si pod ňou predstaviť hneď armádu strojov, ktorá si chce podrobiť ľudstvo. Metódy umelej inteligencie a strojového učenia sú už tu a uľahčujú nám každodenný život.
 
UI a ML nám pomáhajú keď píšeme na inteligentných klávesniciach smartfónov a vyhľadávame fotografie podľa tvárí v Google Photos. Odporúčajú nám hudbu a filmy, plánujú za nás trasy v navigácii a automaticky nám tlmočia. Stali sa bežnou súčasťou nášho života.
 
V zahraničí sa už základy zo strojového učenia považujú za samozrejmú súčasť výbavy softvérového inžiniera. Preto chceme aj tebe poskytnúť možnosť naučiť sa o nich viac.

Machine learning (strojové učenie) a umelá inteligencia patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce vedné oblasti.

Niektorí ich označujú za “novú elektrinu”: katalyzátor, ktorý bude postupne transformovať všetky odvetvia.

Ak chceš vedieť viac a nepozerať sa na ML iba ako na buzzword, zaregistruj sa!

Získaš tak jedinečnú možnosť rozšíriť si vedomosti, získať praktické zručnosti, spoznať odborníkov a tímy na UNIZA.