Machine Learning Summer School

Organizátori

Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta riadenia
a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií


Laboratórium umelej inteligencie Žilinskej univerzity

Sponzori

Partneri

https://slovak.ai/

Projekt KEGA 014ŽU-4/2018
http://ui.kris.uniza.sk/