Machine Learning Summer School

Organizátori

Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta riadenia
a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií


Laboratórium umelej inteligencie Žilinskej univerzity

Sponzori

Chcete sa stať sponzorom letnej školy?
Viac informácií poskytneme mailom na sponzori@mlss.sk